+359 2 963 04 39

+359 898 542 885

info@stolove.eu

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока

Съгласно ЗЗП, всички продукти имат минимум 2-годишна Законова гаранция.

Гаранционният срок на всеки артикул е изрично упоменат.

Издадената от ТРИДИ ООД фактура има ролята на гаранционна карта.

 

Гарационна карта може да се издаде и допълнително – при поискване от Клиента.

В гаранционния срок се отстраняват безплатно всички повреди, възникнали в следствие на фабричен дефект, по време на нормална експлоатация.

 

Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен представител на фирмата.

Не се признава правото на гаранционен ремонт при:
1.Неправилно използване или приложение.
2.При недобросъвестно съхранение на изделието.
3.При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други неопълномощени лица.
4.Ако доставено изделие се предостави за гаранционно обслужване и сервиза установи, че е правен опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или клиент, клиентът дължи заплащане на отстранените дефекти след извършване на гаранционния ремонт.

 

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба (ако такива инструкции съществуват).

За повече уточнения относно начина на плащане се свържете с нас на svetlana@tridi.bg, office@tridi.bg и тел.+359 898 525 095, +35929630439.