+359 2 963 04 39

+359 898 542 885

info@stolove.eu

Гаранционни условия и доставка

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока
Съгласно ЗЗП, всички продукти имат минимум 2-годишна Законова гаранция.

Гаранционният срок на всеки артикул е изрично упоменат. 
Издадената от ТРИДИ ООД фактура има ролята на гаранционна карта.
Гарационна карта може да се издаде и допълнително – при поискване от Клиента.
В гаранционния срок се отстраняват безплатно всички повреди, възникнали в следствие на фабричен дефект, по време на нормална експлоатация.
Причината за повредата се установява и признава само от упълномощен представител на фирмата.
Не се признава правото на гаранционен ремонт при:
1.Неправилно използване или приложение.
2.При недобросъвестно съхранение на изделието.
3.При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други неопълномощени лица.
4.Ако доставено изделие се предостави за гаранционно обслужване и сервиза установи, че е правен опит за отстраняване на дефект от

неупълномощени лица или клиент, клиентът дължи заплащане на отстранените дефекти след извършване на гаранционния ремонт.
Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба

(ако такива инструкции съществуват).
За повече уточнения относно начина на плащане се свържете с нас на  svetla@tridi.bg , info@stolove.eu , office@tridi.bg  и тел.+359 898 542 885, +3592 9630439.